فینال
زمان شروع مسابقه
تقویم
لیگ برتر
هیئت تنیس چهار محال
2
-
0
هیئت تنیس هرمزگان
هیئت تنیس تهران
3
-
0
هیئت تنیس چهار محال
هیئت تنیس تهران
1
-
2
هیئت تنیس کرمان
هیئت تنیس تهران
3
-
0
هیئت تنیس هرمزگان
هیئت تنیس کرمان
3
-
0
هیئت تنیس چهار محال
هیئت تنیس کرمان
3
-
0
هیئت تنیس هرمزگان
هیئت تنیس هرمزگان
1
-
0
هیئت تنیس چهار محال
لیگ دسته1
لیگ دسته 2
جام حذفی
لیگ جوانان
لیگ آینده سازان

1396/06/14

<p><strong>به گزارش

1396/05/02

بخش تیم سازمان لیگ تنیس ایران ساخته شد

<p>بخش تیم سازمان لی